Contactpagina

HallenbeckSforza

Adviseurs en managers

Hallenbeck׀Sforza is een adviesbureau. We zijn een team van ervaren, zelfstandige professionals die in verschillende combinaties hun diensten kunnen aanbieden. Deze combinaties worden gevormd op basis van de samen met u geformuleerde wensen en doelstellingen.

Een optimaal team, heldere doelstellingen en een bindende begroting vormen de basis voor een plezierige, uitdagende, op resultaat en leren gerichte samenwerking. Wij zijn een ontmoetingsplaats zijn voor creatieve, competente en gemotiveerde adviseurs en managers met lef. Daarnaast zijn het vrije denkers en doeners die niet terugschrikken voor nieuwe en verrassende oplossingsmogelijkheden.

Ontmoeting

Neem nu contact met ons op

WegChagrijn

Ben jij al circulair georganiseerd?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, aandacht voor Planet, People en Profit. Zo langzamerhand zijn de meesten van ons er wel van overtuigd dat het noodzakelijk is ‘verantwoord’ te ondernemen. En

Geëmancipeerd personeelsbeleid

Slaat de vergrijzing en de ontgroening nu eindelijk toe op de arbeidsmarkt of valt het allemaal wel mee? Als de crisis voorbij is, gaat dan het aantal vacatures

Toezichthouden

 Toezichthouder: iemand die belast is met het toezicht op de naleving van wetten en regels, de vlotheid van het verloop van iets of de veiligheid. Óf bij wet

Conformeren

Solomon Asch was een Amerikaanse psycholoog. Hij heeft onderzoek gedaan naar conformistisch gedrag; mensen zijn geneigd zich aan te passen aan de opvattingen van een groep. Het doel

Gelukkig Nieuwjaar!

Dit is de tijd voor de nieuwjaarswensen. ‘Gelukkig nieuwjaar’ of ‘de beste wensen’ zijn vaak gebruikte teksten. Gelukkig zijn kan worden gedefinieerd als tevreden zijn met je huidige

Dienstverlening Duitse Stijl

Vrijdag waren wij in Oldenburg (Duitsland).  We zijn daar terechtgekomen omdat we een specifiek artikel zochten en de dichtstbijzijnde dealer bleek in Oldenburg te zitten. We hebben geparkeerd

Film of foto?

Enkele jaren geleden hoorde ik een toespraak van Arthur Docters van Leeuwen. Hij sprak ons als organisatieadviseurs streng toe. We kregen er aardig van langs maar op een

We gaan iets nieuws doen!

Deze woorden of van gelijke strekking kondigden in het verleden nieuwe initiatieven aan die, misschien helaas, ook weer snel verdwenen. Wat achterbleef waren schulden, geknakte ego's, gebroken carrières

Advies? De koffie staat klaar!